?

Log in

УРА!!!! - Basusyk [entries|archive|friends|userinfo]
Basusyk

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

УРА!!!! [листопад. 19-е, 2009|05:55 pm]
Basusyk
[Tags|, ]

В пятницю поїзд і вже в суботу вечером будемо зустрічати захід сонця на горі Високій та Ігровцю
А ось таким був світанок на горі Середній
16 листопада 2008 року
надіюсь це чудо природи повториться

ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: auregleen
2009-11-20 09:33 am (UTC)
ех, заздрю... вже місяць десь не був в горах.... ломка.... певно на наступний тиждень полізу....
(Відповісти) (Thread)
[User Picture]From: martynwe
2010-10-06 01:08 am (UTC)
В друзьях :)
(Відповісти) (Thread)